Engelsk Xtra

Do you speak English? Eller vil du gerne blive bedre til det? EngelskXtra er valgfaget for dig, hvis du har svært ved at leve op til kravene i den daglige undervisning. EngelskXtra er faget, hvor du får hjælp til at forbedre dit skriftlige arbejde og øve dig i at tale, lytte og læse engelsk. Det sker i en skøn blanding af øvelser, quizzer, filmklip, samtaler og grammatiske opgaver. Lektier er der ingen af, men i stedet kan du få hjælp til afleveringer og tekster gennemgået i den obligatoriske engelskundervisning. Så får du karakteren 4 eller derunder i engelsk, så kan du vælge Engelsk Xtra

Indholdsplan for Engelsk Xtra

Formål

Fagets formål er at give eleverne mulighed for at komme i dybden med skriftlige og mundtlige problemstillinger fra den obligatoriske sprogundervisning. Formålet er desuden at give eleverne mulighed for få ekstra hjælp eller udfordringer på udvalgte områder i faget engelsk.

Indhold og tilrettelæggelse

I timerne gennemgås grundlæggende grammatiske områder og eleverne arbejder selvstændigt med hver deres sproglige område og får ved behov grundig gennemgang af specifikke teorier og regler.

Eleverne arbejder også i grupper med forskellige øvelser – både skriftligt og mundtlig. I faget gøres der brug af interaktive grammatikøvelser, ordbøger – både digitale og trykte, musik, film og rollespil samt andre sproglige hjælpemidler.

Slutmål

At eleverne har forbedret deres sproglige kunnen, især på skrift og har opnået større sikkerhed op til de afsluttende prøver i juni.

Se også