Dagsplan

Dagsplanen på BGI akademiet er anderledes, end du er vant til i din folkeskole, hvis du kommer derfra, inden du begynder på efterskole. Du lærer hurtigt din nye dagsplan at kende, og der gemmer sig rigtig mange fordele ved, at din dag veksler mellem boglig undervisning, linjeidræt, afslapning og samlinger. Her på siden kan se, hvordan din dagsplan typisk vil se ud i hverdagen. Du kan også læse mere om de anderleds uger og arrangementer.

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan dine dage på BGI akademiet forløber? Herunder får du et indblik i, hvordan hverdagene plejer at se ud. Dog er der ofte arrangementer og anderledes uger, som medfører ændringer i skemaet.

Skolens hverdag

07.00-08.00
Morgenmad og rengøring

08.00-08.20
Samling med TV-avis og sang.

08.30-09.45
Undervisning

09.45-10.05
Forfriskning

10.05-11.20
Undervisning

11.40-12.45
Middagsmad

12.45-17.20
Undervisning i 3 forskellig moduler – afbrudt af enkelte pauser

17.30-18.45
Aftensmad

18.45-20.00
Lektiecafé

19.00-21.15
Samvær, hygge, aktiviteter

20.45
Aftenforfriskning

21.15
Rengøring på fællesområder

22.15-23.00
Godnat

Amerikansk fodboldspiller griber bolden foran sit ansigt

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er den overordnede målsætning i vores samvær og undervisning og tilgodeses i mange af de beskrevne elementer af dagligdag og undervisning.

Fælles samlinger

Hver morgen efter morgenmaden mødes alle elever i foredragssalen til morgensamling. En gang ugentlig er der fortælling og sang. 3 gange om ugen er der TV-avisen suppleret med efterfølgende indslag.

Stilletime

Hver dag i forbindelse med aftensmaden er der en stilletime, der oftest bruges til lektielæsning. Det er en time, hvor eleven i fred og ro kan forberede sig til den boglige undervisning. Fra 19.00-20.00 har vi lektiecafé.

Husmøde/FI-møde

En gang om ugen er der husmøde i husgrupperne. Her kan relevante emner bringes til debat. Hvert hus vælger en fællesrådsrepræsentant, som repræsenterer huset i skoles fællesråd (elevråd), for at sikre elevernes engagement og medindflydelse. Vi finder det væsentligt, at eleverne gennem deltagelse i dette arbejde er med til at sætte deres præg på skoleåret. Derudover er der et ugentligt FI-møde (Fællesskab og Individ) i alle huse. FI-møderne har en fast struktur, og på disse møder diskuteres emner med relevans for elevernes individ og placering i fællesskabet.

Praktisk arbejde

Eleverne deltager i rengøringen af skolen – både eget værelse, faglokaler og fællesarealer. En uge i løbet af skoleåret deltager eleven i køkkenet og skal være med til at lave mad, dække bord, bage ect.

Vi finder det væsentligt, at alle er ansvarlige for, at den dagligdag vi skal have sammen kan fungere.

Dagen igennem er der undervisning i de boglige fag, på idrætslinierne og inden for de øvrige kreative/musiske fag.

Se også