Undervisning

Dyrk faglig fitness i timerne på efterskolen BGI akademiet – og trim hjernen i de boglige fag.

På idrætslinjerne træner du kroppen, og i de boglige fag tanker du hovedet op … og får forhåbentlig lyst til at fortsætte med at uddanne dig, også når du er færdig på efterskolen BGI akademiet – enten med en erhvervsrettet uddannelse eller på alment gymnasium, hhx, htx eller hf.

Under alle omstændigheder fylder bogfagene en del på BGI, fordi vi prioriterer dem højt.

Du har også mulighed for at få en international eksamen det år, du går på BGI akademiet. Ved at vælge Cambridge IGCSE, får du mange af dine boglige fag på engelsk, og du går i skole en uge i Cambridge, hvor vi tager på studietur.

Som et led I vores internationale profil er vi også en del af European Parliament Ambassador School programme.

Det er ikke kun de boglige fag, som er obligatoriske – på BGI akademiet har vi også nogle obligatoriske fællesfag, hvor eleverne ikke er årgangsopdelt.

Se indholdsplanerne for de 4 fællesfag her.

Udover de obligatoriske fag, har vi en lang række valgfag.

“ På BGI er der en god balance mellem, at man har tid til sin sport og sine lektier – tit kan vi faktisk nå at lave dem i stilletimen. Skemaet er godt tilrettelagt. Det er fx godt, vi ikke kun har boglige fag en hel dag, men også sport – det er en god afveksling. Jeg har rykket mig meget, især i matematik, for min lærer er vildt god til at forklare ting på flere forskellige måder, så alle kan forstå det. Jeg har forstået ting, jeg aldrig forstod i folkeskolen. ”
Sofie Black, 16 år, om det faglige på BGI akademiet, 10. klasse, Aarhus
Sofie Black

Hvilke prøveforberedende fag skal jeg følge?

Din undervisning i de prøveforberedende fag – som fx dansk, engelsk og matematik – er intens, men også spændende. Og når skoleåret slutter, går du enten op til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasses-prøve (FP10).

Dansk: I dette fag bliver du hurtigt (endnu) bedre, både mundtligt og skriftligt. Du får tjek på at udpege  problemer og stille kritiske spørgsmål til de emner, du og klassen arbejder med.

Engelsk, tysk og fransk: Øvelse gør mester – og du får indsigt i kulturen og praktisk erfaring med sproget. Åbn munden og slå tungen løs; vi skal tale en masse tysk, engelsk og fransk. Du får også  styrket dine skriftlige sprogfærdigheder.

Matematik: Faget handler faktisk (også) om konkrete ting i din verden – som du måske ikke er klar over endnu. Snart bruger og forstår du matematikken i sammenhænge, som er relevante i din dagligdag. Men også i forbindelse med en række ting i samfundet og naturen. Gør dig klar til at blive overrasket.

Fysik: Er du allerede vild med fysik? Eller … hænger det dig ud af halsen? Som med alle dine andre fag bliver også fysik anderledes på BGI, end det du kender fra folkeskolen. Du kommer bl.a. til at opleve fysik i praksis – fx i relation til en række naturfænomener og tekniske opgaver.

9. eller 10. klasse

10. klasse: Mens du går på efterskolen BGI akademiet, skal du følge timer i dansk, matematik og engelsk, som er obligatoriske fag. Fysik og tysk er tilvalgsfag – og eventuel tilmelding i disse to fag er bindende. Vi forventer, at du går op til prøve i de fag, du følger undervisning i.

Se indholdsplan for 10. klasse.

9. klasse: Du skal aflægge to prøver i dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Desuden aflægger du to prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet – ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi, idræt, fransk, matematik og tysk.

Se indholdsplan for 9. klasse.

 

Prøvefagene i 9. klasse

Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne i folkeskolen aflægge syv obligatoriske prøver. De består af fem bundne prøver og to prøver, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen finder ved hjælp af elektronisk lodtrækning.

De fem bundne prøver:

 • Dansk læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling
 • Dansk, mundtlig
 • Matematik, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fysik/kemi, mundtlig
 • To prøver til udtræk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udtrækker én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Kristendomskundskab
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig

Naturfaglig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig
 • Idræt

Eleverne og faglærerne må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket, en uge før de skriftlige prøver begynder.

Læs mere om de anderledes dage og uger i løbet af skoleåret her.

Du kan læse mere om 9. klasse på BGI akademiet her. Her kan du også høre nogle af vores 9. klasseelever fortælle om, hvordan det er at gå i 9. klasse på BGI akademiet.

Vejledningsstrategi for BGI akademiet

På BGI akademiet har vi ansat 3 skolevejledere til at varetage vejledningen.

Vejledningen foregår i elevernes husgrupper, og de elever, der har behov for det, får tilbudt individuel vejledning (blandt andet ikke uddannelsesparate).

Eleverne deltager igennem året i forskellige vejledningsaktiviteter: information om ungdomsuddannelserne, brobygning (10. klasse) og erfaringer fra det virkelige liv (forældre fortæller). Desuden arbejdes der i forbindelse med projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave med valg af ungdomsuddannelse og undersøgelse af fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Vores forskellige vejledningsaktiviteter skal sikre, at eleven bliver bevidst om egne interesser og styrkeområder og på baggrund heraf bliver i stand til at opstille mål for fremtiden.

Processen skal medvirke til, at eleven bliver klar over egne forventninger og forudsætninger. Eleven arbejder med uddannelsesplanen i forbindelse med diverse vejledningsaktiviteter, men den endelige uddannelsesplan og afsendelse heraf, er forældrenes ansvar. Vores skolevejledere og administration udarbejder en grundig vejledning, der skal sikre, at processen bliver tryg og god for den enkelte familie.

Vejledere på BGI akademiet

Lone Sommer Lone Sommer Lærer
Joan Jørgensen Joan Jørgensen Lærer
Rasmus Trinderup Rasmus Trinderup Lærer

Se UV bygningen

Du skal acceptere marketing-cookies for at se dette indhold. Klik her for at ændre dine cookie-valg.