Livsoplysning

Livsoplysning er et fag, hvor du kan blive klogere på dig selv, andre, samspillet mellem mennesker samt den verden og det samfund, der omgiver dig. Dette fag er hovedsageligt et diskussions- og refleksionsfag, hvor der er fokus på både de små og store spørgsmål i livet. Vi lader os inspirere af temaer fra filosofi, kultur, religion og etik.

Først og fremmest tager vi udgangspunkt i dig og din verden. Vi taler bl.a. om glæden, døden, hverdagens dilemmaer og sågar maler hinanden i ansigtet med flødebollecreme. Hvorfor?

Fordi livsoplysning bygger på tanken om, at det er nødvendigt at være oplyst om livet, før man kan engagere sig og aktivt tage del i samfundet. Det er et menneskeligt grundvilkår at træffe meningsfulde valg – måske kan du gennem dette fag blive bedre rustet til at træffe dine valg i livet?

Indholdsplan for livsoplysning

Formål

 • At eleverne udfordres på deres holdninger og overbevisninger
 • At eleverne forundres og får mulighed for at se tingene i et andet lys
 • At eleverne udvikler forståelse for sammenhængen mellem ideologi, motiv, handling og konsekvens
 • At ruste eleverne til livsduelighed – til at blive ansvarlige samfundsborgere i forhold til deres eget liv og deres demokratiske rolle.
 • At eleverne udvikler livsmod, livsglæde og kritisk bevidsthed

Indhold og tilrettelæggelse

Dette fag er hovedsagligt et diskussions- og refleksionsfag, hvor der er fokus på både de små og store spørgsmål i livet. Vi lader os inspirere af temaer fra filosofi, samfundsfag, kultur, idehistorie, religion og etik. Men først og fremmest tager vi udgangspunkt i eleverne, deres verden og de spørgsmål, de er optaget af. I Livsoplysning får eleverne muligheden for at blive klogere på sig selv, andre, samspillet mellem mennesker samt den verden og det samfund, der omgiver dem. Vi bevæger os således fra det meget individuelle og eksistentialistiske til det fælles og mere politiske.

Læreren kommer med oplæg til emner og metoder, men eleverne er medbestemmende og kan komme med forslag til både emner og metoder. Vi tager afsæt i alt lige fra tekster, spillefilm, dokumentarer, internetsider og debatindlæg til egne konkrete oplevelser og erfaringer. Der er stor mulighed for at tage det aktuelle og det, der i nuet optager eleverne, op i timerne.

Faget er et valgfag med 80 minutters ugentlig undervisning.

Slutmål

Ved valgfagsperiodens slutning forventes det at den enkelte elev

 • har udviklet sin kompetence i at samtale, diskutere og argumentere
  er blevet dels mere afklaret og dels mere nuanceret i sine overbevisninger og sin anskuelse af verden
 • er blevet bedre rustet til at træffe velbegrundede valg og kunne handle på baggrund af analyse og vurdering
 • har udviklet en både mere præcis og mere nuanceret forståelse af begreber som fx etik, moral og eksistens
 • har udviklet færdigheder i at stille kritiske spørgsmål
 • er i stand til ikke blot at tilegne sig viden, men at sortere, sammenfatte, vurdere og prioritere viden

Se også