Kreativt værksted

Kreativitet er vigtigt – vores moderne samfund higer efter kreative og innovative kompetencer.

Du har mulighed for at udvikle dine kreative sider i valgfaget kreativt værksted. I hverdagen på BGI giver valgfaget dig et rart pusterum fra dine boglige og idrætslige fag. Alle er velkomne, du behøver ikke være Picasso eller van Gogh, bare du har lyst til at bruge hænderne og udfordre dig selv i en hyggelig og kreativ atmosfære. Der er altså ingen forventninger om, at du kan tegne, sy eller male, men blot at du har lysten til at forsøge. Vi arbejder fx med maleri, kul- og blyantstegning, collage, skulptur, gips, genbrug, tekstilkunst, smykkefremstilling og meget andet.

BGI har det fedeste kreative lokale, som danner den flotteste ramme omkring faget Kreativt værksted. Det ligger øverst i vores højhus og har en imponerende panoramaudsigt ud over det omkringliggende landskab. Her i det kreative værksted har du mulighed for at fordybe dig og bruge dit hoved og dine hænder i den kreative proces. Mulighederne er mange, og jeres input er naturligvis også meget velkomne

Indholdsplan for kreativt værksted

Formål

Formålet med valgfaget er, at eleverne arbejder skabende og analyserende, og derved forundres og bliver i stand til at se på verdenen og sig selv på en nuanceret måde.

Eleverne får mulighed for i arbejdet med det kreative element og i mødet med kunsten at udvikle selvforståelse, sammenhængsforståelse og tilværelsesforståelse. Eleverne udvikler kompetence til at afkode samt tage etisk og kritisk stilling til de mange signaler og budskaber, man oplever i tidens mediebillede.

Eleverne bliver desuden i stand til at bruge billedsproget som et personligt udtryksmiddel.

Mål

  • Eleverne får kendskab til forskellige materialer.
  • Eleverne bliver præsenteret for forskellige udtryksformer.
  • Eleverne oplever glæden ved noget selvskabt.
  • Eleverne får lyst til at afprøve og udfærdige egne idéer.
  • Eleverne oplever hyggeligt samvær omkring den kreative proces.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med mange forskellige aspekter af det kreative. Det kunne fx være smykkefremstilling, skulpturer, tekstilkunst, design, malerier, kul og blyantstegning, collage, lift off collage, computergrafik, fotografi, menneskeskildring og portræt.

Eleverne vil i undervisningen ligeledes blive præsenteret for forskellige kunstnere og kunstretninger. Der vil endvidere blive arbejdet med at analysere forskellige kunstværker.

Tilrettelæggelse

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem lærerdefinerede opgaver og elevvalgte projekter.

Eleverne præsenteres for forskelligt kunst, dog vil hovedvægten lægges på elevernes skabende arbejde.

Faget er et valgfag med et ugentligt undervisningsmodul på 80 minutter.

Slutmål

At eleverne har fået en erkendelse af, at verden gennem billedkunsten kan nuanceres, samt at de har fået mulighed for at arbejde skabende, analyserende og kreativt.

Se også