Tysk 9. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med tyskundervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og øver kendskabet til sproget. Der arbejdes med selve sprogtilegnelsen, lytte- og læsefærdighed, viden om samfunds- og kulturforhold i tysktalende lande samt skriftlige opgaver.

Der tilstræbes, at eleverne føler stor tryghed i undervisningen, der kan give eleven større mulighed for at turde tale fremmedsprog. Desuden tilstræbes, at undervisningen bærer præg af lyst til at arbejde med de valgte temaer.

Indhold

Faget omfatter:

  • Læsning og bearbejdning af tekster. Herunder faktatekster fra tysksprogede ungdomsblade, noveller, sange, mm.
  • Lyttefærdighed gennem blandt andet video, lydbånd og læreren
  • Mundtlig sprogfærdighed gennem blandt andet egen oplæsning, diskussion, interviews mm.
  • Skriftligt arbejde for eksempel stilskrivning, oversættelser, spørgsmålsudarbejdelse, referater mm.
  • Grammatik, herunder blandt andet kongruens, ordklasser, verber, retstavning, tegnsætning, ordstilling mm.
  • Ordbogsøvelser

Tilrettelæggelse

Undervisningen er organiseret i temaer, som kan være udvalgt af læreren eller i samarbejde med eleverne.

Undervisningen vil bestå af både lærer- og elevstyrede aktiviteter. Arbejdsmetoderne vil variere over gruppe-, par-, klasse- og individuelt arbejde.

Faget afvikles i første semester gennem to ugentlige moduler af 80 min.

Slutmål

Undervisningen i tysk skal lede frem mod de i ”Fælles Mål” fastsatte slutmål efter 9. & 10. klasse inden for kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold.