Kristendom 9. klasse

Indholdsplan

Undervisningen er baseret på de følgende centrale kundskabs- og færdighedsområder:

 • Livsfilosofi og etik
 • Bibelske fortællinger
 • Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng
 • Ikke kristne religioner og andre livsopfattelser

De ovenstående CKF’er bliver diskuteret og debatteret i mange forskellige sammenhænge. Bl.a. ud fra almene tilværelsesspørgsmål, kulturmøder og forskelle mellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog. Vi læser mange tekster, herunder både bibelske og andre ikke kristne fortællinger. Eleverne analyserer diverse billeder, hvor de skal argumentere for og imod forskellige menneskesyn samt sammenligne flere centrale religiøse temaer.

Vi læser bibelske ligninger, laver diverse etiske cases, ser på kristendommens rolle i kultur og samfund. Forskelle og ligheder mellem de store verdensreligioner, er ligeledes en del af elevernes pensum. Eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de er i stand til at diskutere, forholde sig til og vurdere ovenstående.

Vi læser/hører bl.a:

 • Lignelser (Den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn mm.)
 • Fortællingen om Job
 • Grundbogen ”Kristendom 9” af Jens Jørgen Nygaard
 • Case (Etisk og moralsk dilemma om en pige kaldet Abigail)
 • Liv og religion (et prøveoplæg fra Gyldendal)
 • Internettet (10 vigtigste ting om Kristendom, Jødedom, Hinduisme og Buddhisme)
 • Masser af diskussioner!