05. februar 2024

Elevevalueringer af skoleåret 2023/2024

Hvert år beder vi vores elever evaluere deres efterskoleår, og hvert år lægger vi resultaterne heraf på vores website. Elevernes evaluering for 23/24 er nu klar og kan læses via siden her.

Elevernes generelle evaluering af deres efterskoleår 23/24 indeholder en evaluering af undervisning, efterskoleliv, fysiske rammer, brug af sociale medier, trivsel i huset mv. (undervisningsevaluering) samt konklusion og opfølgningsplan 2024.

Som skole bestræber vi os på at lave en evaluering med eleverne, som dækker alle aspekter af et efterskoleophold. Vi har derfor opfordret dem til at være ærlige og saglige. Vi har fået mange gode brugbare kommentarer, som vi kan arbejde videre med.

Elevevalueringerne af skoleåret 23/24 har fundet sted i januar måned 2024 med udgangspunkt i en række generelle spørgsmål. Det har været muligt at tilføje individuelle kommentarer. Disse individuelle kommentarer bruger vi til at forbedre de respektive områder, så vi hele tiden udvikler os.

Evalueringen dækker følgende områder:

  • Trivsel og udvikling
  • Køkkenet og maden
  • Hverdagen
  • Aktiviteter og weekender
  • Mobilfrie dage og sociale medier
  • Skolens fysiske rammer
  • Søvn og hvile

Generelt set tegner der sig et positivt billede af elevernes efterskoleår.

Du kan læse hele evalueringen her.

Se også