Indholdsplan for rytmelinjen

Nedenfor kan du se en oversigt over noget af det, du kommer til at lære, hvis du vælger rytmelinjen på BGI.

Formål

Det overordnede formål med undervisningen på rytmelinien er at udvikle elevernes bevægelsesglæde og bevægelseserfaring indenfor gymnastikkens grundrammer. Formålet er at udvikle det hele alsidige idrætsmenneske, hvor såvel det fysiske, psykiske og mentale aspekt tilgodeses

Det er ligeledes formålet, at eleverne gennemfører DGI’s lederuddannelse og dermed opnår kompetencer i forhold til et videre instruktørarbejde, jf. skolens overordnede formål.

Indhold

Grundgymnastikken vil have en central plads i den daglige undervisning og danne udgangspunkt for arbejdet med udvalgte temaforløb, sekvenser, koreografier og andre eksperimenterende bevægelsesformer. Der tages afsæt i den elementære gymnastik med inspiration fra dansens verden.

Undervisningen vil også indeholde arbejde med traditionelle som utraditionelle håndredskaber.

På alle linjer under Gymnastikakademiet tager eleverne DGI’s lederuddannelse – Kursus 1 i gymnastik. Kursusdelen er en del af den daglige undervisning som bl.a indeholder:

  • Lege
  • Opvarmningsprogram.
  • Rytmik, sanglege og danse
  • Musikkendskab
  • Bevægelseslære
  • Spring og redskabsaktiviteter (herunder modtagning)

Ud fra den daglige undervisning og arbejdet med de enkelte temaer/emner planlægger eleverne i grupper undervisningsforløb for folkeskoler og børnehaver i lokalområdet og for de andre elever på BGI.

Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt.

Undervisningens tilrettelæggelse

Undervisningen afvikles over 3 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed. Indholdet vil være en blanding af lærerstyret undervisning, fælles arbejde med grundsekvenser, gruppearbejde omkring elevernes egen produktion af sekvenser og koreografier samt arbejde med perfektionering af opvisningssekvenser.