Volleyball

Få en ny oplevelse af hvad volleyball er. Har du oplevet volley som et spil, der er meget stillestående, og hvor man stort set aldrig rører bolden? Du er formentlig ikke den eneste. Men sådan behøver det ikke at være. Vi vil spille en masse med bolden både med og mod hinanden, hvor vi arbejder med spilforståelse, teknik og sikrer os, at I får en masse boldberøringer. Vi vil med tiden også spille det færdige spil. Beachvolley spiller vi også – det minder meget om indendørs volley, man bruger imidlertid nogle lidt andre teknikker, og man får også oplevet spillet i anderledes og frie omgivelser

Indholdsplan for volleyball

Formål

Formålet med faget volleyball er, at eleverne får kendskab til såvel spillets helhed som enkeltdele. Vi vil have fokus på tekniske færdigheder samt søge at oparbejde en gradvis øget spilforståelse. Dette gør sig gældende for såvel beachvolley som indendørs volleyball.

Indhold

Teknisk:

Baggerslag, fingerslag, smash, forsvar, blokade, modtagning, serv, lop og hævning.

Taktisk:

Spilforståelse, opstilling, spilsystemer herunder ”indløb” og ”fremløb”.

Eleverne vil ligeledes prøve at dømme hinanden i kamp.

Tilrettelæggelse

Undervisningen vil primært foregå med bold, hvor vi både vil spille med og mod hinanden. Øvelserne vil variere mellem enkelt-, par- og gruppeøvelser, disse vil tage udgangspunkt i spilnære situationer. Vi vil arbejde en del med småspil, som sigter mod det færdige spil 6 mod 6.

Faget er et valgfag af 1 modul á 80 min. varighed pr. uge .

Slutmål

Målet er at eleverne har fået kendskab til såvel spillets helhed som enkeltdele.

Se også