Historie 9. klasse

Indholdsplan

Formål

Undervisningen i historie tager udgangspunkt i den viden eleverne har opnået gennem undervisningen i historie på de tidligere klassetrin.

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes historiske overblik og deres forståelse for historiske sammenhænge.

Undervisning

Eleverne vil i timerne primært arbejde projektorienteret, for derigennem at opbygge evnen til personlig stillingtagen. En evne som eleverne også til den skriftlige prøve kan drage stor nytte af.

Gennem undervisningen vil eleverne stifte bekendtskab med mange af de facetter der ligger i historieundervisningen. Det være sig bl.a. bevidsthed om historiske begivenheder, forståelse af fortid, nutid og fremtid ud fra eget ståsted samt analyse og fortolkning af egen og andres kulturelle betingelser.

Gennem det alsidige arbejde forventes det at eleverne oparbejder en forståelse for historien og en lyst til at videreudvikle deres historiske horisont.