Dansk 10. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på etisk, æstetisk og historisk forståelse.

Undervisningen i dansk skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget både personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal dels styrke deres bevidsthed om sproget og dels udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids samt andre perioders udtryksformer. Eleverne skal desuden opnå udtryks- og læseglæde og samtidig øge deres indlevelse i både litteratur og fiktion.

BGI akademiet har en gymnasieforberedende profil, hvilket betyder, at eleverne tilegner sig de læringsstrategier, som anvendes på de gymnasiale uddannelser. Dermed skal det faglige niveau stå mål med de krav, der bliver stillet i Folkeskolens Forenklede fælles mål.

Indhold

Undervisningen indeholder bl.a.:

 • Ældre og nyere skønlitterære tekster, romaner, noveller mm.
 • Anden fiktion: såsom kortfilm, spillefilm, musikvideoer etc.
 • Fagtekster: herunder artikler, reklamer, kampagner, erindringer, biografier etc.
 • Faktion: Dokumentarudsendelser etc.
 • De litterære perioder
 • En tematisk tilgang til danskfaglige emner som (liv-død, ensomhed, kærlighed, ekstremsport mm.)
 • Grammatik, herunder sætningsopbygning og retstavning
 • Tolkning af Billeder, billedkunst og illustrationer
 • Elevernes fælles og egne mundtlige fremlæggelser
 • Elevernes fælles og egne skriftlige tekster
 • Norsk og svensk litteratur samt medieproduktioner

Fremstillingsformer

Vi arbejder desuden med at fremme elevernes evne til at:

 • Benytte og udforske det danske sprog gennem dialog og diskussion
 • Dokumentere, argumentere og begrunde
 • Præsentere en lidt længere mundtlig fremstilling
 • Anvende sproglig variation, fantasi, korrekthed og præcision
 • Beherske skriftligt dansk i forskellige genrer
 • Udvikle gode arbejdsvaner og hensigtsmæssige strategier indenfor studieteknik, såsom notatteknik og kildekritik

Tilrettelæggelse

Undervisningen er målrettet de gymnasiale uddannelser, hvilket betyder, at vi i tilrettelæggelsen af undervisningen vægter projektarbejdsformen, elevernes selvstændighed og abstraktionsniveau højt samt forsøger at forberede dem til gymnasiet gennem arbejdet med et studieteknisk kompendium.Undervisningen i dansk er obligatorisk og afvikles i 3 ugentlige lektioner af hver 90 minutter.

Slutmål

Undervisningen i dansk leder frem mod de ”Forenklede Fælles Mål” og de fastsatte kompetencemål efter 9. & 10. klasse inden for det talte og det skrevne sprog samt sprog, litteratur og kommunikation.