10. marts 2021

Når 9. klasse på BGI er det helt rigtige valg

Rigtig mange unge tænker over fremtiden, når de vælger, om de skal i 10. klasse eller direkte videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Når de unge træffer valget, er det ud fra personlige, sociale og faglige aspekter; altså hvem de er, hvad de har lyst til, og hvad deres faglige kompetencer er. Det fortæller en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra sidste år, der også anbefaler, at de unge får mulighed for at reflektere ordentligt over deres egne uddannelsesvalg.

Fem af dem, der overvejede deres uddannelsesvalg nøje, er William F., Julie, Jasmin, Freya og William P. og vi har spurgt dem om, hvorfor de valgte 9. klasse på BGI akademiet – og hvordan et ønske om en god fremtid har haft betydning for deres valg.

Fokus på fremtiden

Alle fem unge valgte at tage 9. klasse på BGI akademiet, fordi de rigtig gerne ville opleve efterskolelivet, men samtidig også glædede sig til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Julie fra Cykellinjen glædede sig til at tage af sted på BGI akademiet. Her kan hun udøve og udvikle sin sport, samtidig med at hun fagligt bliver styrket – både til eksamen, men også til videre uddannelse efter tiden på BGI akademiet. Hun så faktisk slet ikke nogen grund til at vente.

Også William F. fra fodboldlinjen ville bare gerne afsted efter 8. klasse for at opleve efterskolelivet uden at skulle tage 10. klasse. At valget faldt på BGI akademiet hang for William F. og de andre også sammen med stemningen, udvalget af linjer og de gode faciliteter og trænere. Det har også været vigtigt for dem alle, at der var sikret en høj faglighed, så springet fra efterskolen og til en ungdomsuddannelse ikke blev for svært.

Jeg gad ikke at tage et ekstra år i skole, men jeg ville gerne nå at komme på efterskole. Så for mig var det bare dét, jeg skulle”, siger William.

Rapporten fra Dansk Evalueringinstitut forklarer også, at unge generelt har fokus på karakterer og uddannelsesparathedsvurderinger, og mange elever er bekymrede for, om de klarer deres afgangseksamener og dermed kan komme ind på den uddannelse, de ønsker. Det er altså afgørende for de unge, at blive hjulpet bedst muligt til en god afgangseksamen i 9. klasse. Og det betyder naturligvis også, at man selv skal tage ansvar. Julie fortæller, at der kræves noget af at gå i 9., og at der selvfølgelig er forskel på, hvor mange obligatoriske fag og hvor mange valgfag, man har i 9. og 10. klasse. Men det er vigtigt for at kunne gå fremtiden i møde, og så synes Julie ikke, det er noget, der har nogen betydning socialt.

En ny start, udvikling og fællesskab

At blive en del af et fællesskab, prøve nyt, møde nye mennesker og udvikle sig både fagligt og mentalt er været afgørende for de 5 unges valg. Men udover dét, har muligheden for at udøve deres sport sammen med andre selvfølgelig også været helt essentielt. Når det gælder de ting, mener de alle sammen, at efterskolen kan noget andet end folkeskolen.

”På en efterskole er der nok et bedre sammenhold end i en folkeskole. Og man lærer hurtigere at være mere åben og møde nye mennesker.”

Ovenstående citat kommer fra Jasmin fra fitnesslinjen, som er sikker på, at fællesskabet er stærkere, og at man også udvikler sig mere og bliver mere selvstændig efter et på efterskole – fremfor et år i folkeskolen, hvor man stadig bor hjemme hos sine forældre.

Freya fra springlinjen er enig, og mener, at man på en måde bliver “større”, fordi der er flere ting, man selv skal gøre. Hun er glad for alle aften- og weekendaktiviteterne på BGI, der skaber sammenhold på tværs af eleverne. Og hun mener, at lærerne på BGI gør en masse for, at det er sjovt at hyggeligt at være på efterskolen.

De mange forskellige aktiviteter gør, at eleverne er blandet på tværs af klassetrin og interesser. Det betyder, ifølge William P., at man lærer mange nye mennesker at kende. Og derfor har det ikke noget betydning, om man går i 9. eller 10. klasse på BGI.

Og så forklarer han også, hvor vigtigt det er at blive sat sammen med andre unge, der ikke nødvendigvis ligner én selv.  På den måde lærer man at acceptere, at der findes mange forskellige typer mennesker – og det er ret fedt.

 

9. klasse på BGI akademiet har altså været det helt rigtige valg for William P., Julie, Jasmin, Freya og William F. Her åbner et fagligt fokus op for de ungdomsuddannelser, de drømmer om – samtidig med, at idrætten og fællesskabet bliver dyrket.

En femtedel af BGI akademiets elever går i 9. klasse. Mange af dem fortsætter på en ungdomsuddannelse, mens andre vælger et år i 10. klasse.

Læs hele rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut her