21. november 2022

Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022

5333 elever og 44 efterskoler har deltaget i den nye udgave af idrætsefterskoleundersøgelsen, der er lavet af Syddansk Universitet.

 

BGI akademiets årgang 21/22 deltog i undersøgelsen, der blandt andet viste at:

 

  • 84% af eleverne føler sig i høj eller meget høj grad som en del af fællesskabet
  • 88% af elever er enige eller helt enige i, at efterskolen har udviklet dem i forhold til at føle et medansvar for de fællesskaber, de er en del af
  • 79 % af eleverne er enten enige eller helt enige i, at efterskolen har udviklet dem i forhold til at følge egne værdier og holdninger (også selvom de er anderledes end flertallets)
  • 54% af eleverne svarer, at de noget af tiden, det meste af tiden eller hele tiden inden for de sidste 4 uger har oplevet at være utilfreds med sig selv

 

 

Hele rapporten kan ses her:

http://fiibl.dk/fiibl-udgiver-rapport-med-unik-viden-om-idraetsefterskoler/

 

Vi er glade for, at vi har været med til at bidrage til undersøgelsen, der gør os klogere på, hvad eleverne tænker, og hvad de får med fra et år på efterskole. Det kan vi bruge til at gøre vores hverdag og vores undervisningstilbud endnu bedre.

 

Undersøgelsen viste også, at der ikke er forskel på svarene uanset hvor mange elever, der er på efterskolen.