Indholdsplan for Fællesgymnastik

For Gymnastikakademiet

Formål

Formålet med undervisningen i obligatorisk gymnastik er, at eleverne gennem oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have et indblik i den danske folkelige gymnastik og de dertil forbundne traditioner.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik og motiveres til at fortsætte deres gymnastiske aktiviteter.

Undervisningen skal give eleverne en følelse af fællesskab og sammenhold. Eleverne skal gives forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og andre.

Med rod i den traditionsbundne folkelige gymnastik er målet en seværdig og gymnastisk kvalitativ opvisning, der vil blive suppleret med de kreative, eksperimenterende og dansende elementer inden for de givne muligheder, så eleverne kan føle fællesskab og stolthed over det program, de skal fremvise.

Indhold

Undervisningen i fællesgymnastik tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet og omhandler oplevelser, færdigheder og kundskaber.

Eleverne får mulighed for at føle pulsen, opleve fællesskabet, fornemme rytmen og reflektere over, hvad der sker, når man bruger sig selv.

Nøgleordene er lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring.

Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer og grundlæggende kropslige færdigheder.

De faglige indholdsområder kan være:

 • Opvarmningsforløb af forskellig karakter
 • Almindelig gymnastisk og fysisk grundtræning, herunder styrke-, konditions- og smidighedstræning
 • Små seriesammensætninger
 • Ekspressive aktiviteter
 • Serietræning i forbindelse med opvi sningsprogrammet
 • Fejlretning individuelt ved spejle eller 2-2
 • Redskabstilvænning
 • Spring, individuelle og springkoreografier
 • Forskellige dansestilarter
 • Arbejde med forskellige håndredskaber, traditionelle som utraditionelle
 • Udstrækning
 • Lege
 • Løbetræning
 • Fællesaftener med andre efterskolehold, forenings- eller landsdelshold i forbindelse med opvisninger, fremvisninger eller fællestræninger.

Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt. At eleverne uanset niveau oplever at være en vigtig og undværlig del af den fælles opvisning.

Tilrettelæggelse

Elever har 3 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed. Undervisningen veksler mellem kønsopdelt, fælles, ”genre-emne” eller interesseopdelt.

I løbet af skoleåret er der ifølge årsplanen afsat gymnastikdage og uger til specielt programtræning.

4 ud af 5 weekender i marts måned er afsat til gymnastikopvisninger og vores mål er 20-25 opvisninger i såvel lokalsamfundet, DGI´ s landsdelsopvisninger, og en turne med overnatning

For Sportsakademiet

Formål

Formålet med undervisningen i obligatorisk gymnastik er, at eleverne opnår bevægelsesglæde gennem forskellige gymnastiske bevægelsesformer. Eleverne skal gennem erfaringer opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have et indblik i den danske folkelige gymnastik og de dertil forbundne traditioner.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik og motiveres til at fortsætte deres idrætslige aktiviteter.

Undervisningen skal give eleverne en følelse af fællesskab og sammenhold. Eleverne skal gives forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og andre.

Målet er en seværdig opvisning, der udtrykker bevægelsesglæde og får eleverne til at føle fællesskab og stolthed over det program, de skal fremvise

Indhold

Undervisningen i fællesgymnastik tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet og omhandler oplevelser, færdigheder og kundskaber.

Eleverne får mulighed for at føle pulsen, opleve fællesskabet, fornemme rytmen og reflektere over, hvad der sker, når man bruger sig selv.

Nøgleordene er lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring.

Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer og grundlæggende kropslige færdigheder, der fremmer den enkelte elevs koordination, balance og smidighed, som kan overføres til linieidrætten.

De faglige indholdsområder kan være:

 • Opvarmningsforløb af forskellig karakter
 • Almindelig gymnastisk og fysisk grundtræning, herunder styrke- og smidighedstræning
 • Små seriesammensætninger
 • Serietræning i forbindelse med opvisningsprogrammet
 • Fejlretning individuelt ved spejle eller 2-2
 • Redskabstilvænning
 • Spring, individuelle og springkoreografier
 • Forskellige dansestilarter
 • Arbejde med forskellige håndredskaber, traditionelle som utraditionelle
 • Udstrækning
 • Lege

Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt. At eleverne uanset niveau oplever at være en vigtig og undværlig del af den fælles opvisning.

Tilrettelæggelse

Elever har 2 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed. Undervisningen veksler mellem kønsopdelt, fælles, ”genre-emne” eller interesseopdelt.

I løbet af skoleåret er der ifølge årsplanen afsat gymnastikdage til specielt programtræning.

Ca. 2 weekender i marts måned er afsat til gymnastikopvisninger og vores mål er 5-7 opvisninger i såvel efterskole som DGI regi.