Indholdsplan for TeamGym

Nedenfor kan du se en oversigt over noget af det, du kommer til at lære, hvis du vælger TeamGym på BGI.

Formål
Vi vil uddanne og dygtiggøre eleven indenfor TeamGym. Vi vægter udvikling frem for kortsigtede resultater, og med et fokus på både sociale og sportslige kompetencer er det vores mål at eleven er motiveret til at fortsætte sin gymnastikrejse efter endt ophold på BGI akademiet.

Indhold

Indholdet vil være en blanding af lærerstyret undervisning, individuelle træningsformer, foredrag udefra, og gruppearbejde. Ved differentieret undervisning vægtes den enkelte elevs springfærdigheder og individuel udvikling højt. Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde og fællesskabsfølelse er en central del af linjen. Nedenstående punkter bliver vægtet:

 • Den fysiske grundform/styrketræning
 • Gymnastikkens grundelementer, grundspring og videregående spring
 • Videreudvikling af rytmiske færdigheder og momenter heri
  Personlig dygtiggørelse samt det at indgå i et forpligtende fællesskab. – den individuelle gymnast vs. holdet
 • Træning til deltagelse i TeamGym konkurrencer, herunder Efterskole DM.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i springcenterets faciliteter og her i høj grad med fokus på trampet, pegasus og spring på fiberbane og rytme på filtgulv.

Derudover foregår træningen også på skolens andre faciliteter; fasttrack, airtracks, dobbeltmini trampolin, stortrampolin og videoforsinkelse

 • Der vil blive gjort brug af interne og eksterne konsulenter i form gæsteinstruktører og foredragsholdere, hvor følgende punkter er omdrejningspunkt:
  • Spring
  • Rytme
  • Kost, søvn og restitution
  • Mentaltræning
  • Individet og holdet

Undervisningens tilrettelæggelse

Undervisningen afvikles over 2 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed og kombineres med springlinjens 3 ugentlige lektioner så du ender med 5 ugentlige lektioner.

Slutmål

Vi ønsker at inspirere og motivere til mere gymnastik gennem udvikling af elevernes personlige, sociale og sportslige kompetencer. Det er med et langsigtet mål og ønske om at eleven er motiveret og har lysten til at fortsætte med gymnastikken efter endt efterskoleophold.