Indholdsplan for spring

Nedenfor kan du se en oversigt over noget af det, du kommer til at lære, hvis du vælger springlinjen på BGI.

Formål

Det overordnede formål med undervisningen på springlinien er at udvikle elevernes bevægelsesglæde og bevægelseserfaring indenfor springgymnastikkens grundrammer.

Formålet er at udvikle det hele alsidige idrætsmenneske, hvor såvel det fysiske, psykiske og mentale aspekt tilgodeses.

Det er ligeledes formålet, at eleverne gennemfører DGI´s lederuddannelse og dermed opnår kompetencer i forhold til et videre instruktørarbejde, jf. skolens overordnede formål.

Indhold

Arbejdet med elevernes personlige springfærdigheder foregår bredt og alsidigt, men med en stor grad af undervisningsdifferentiering. Nedenstående punkter bliver vægtet:

 • Den fysiske grundform
 • Gymnastikkens grundelementer, grundspring og videregående spring
 • Spring til musik/rytmespring
 • Videreudvikling af rytmiske, akrobatiske og springmæssige færdigheder
 • Personlig dygtiggørelse
 • Træning til deltagelse i DGF´s spring/rytme konkurrencer i efterskoleregi på forskellige niveauer
 • Undervisningen vil tage udgangspunkt i springhallens faciliteter, luftbaner, fiberbaner, tumblingtrack, KG springbrædder, trampet og stortrampoliner samt gamle, nye og utraditionelle redskaber.

På linjerne under Gymnastikakademiet tager eleverne DGI´s lederuddannelse – Kursus 1 i gymnastik. Kursusdelen er en del af den daglige undervisning som bl.a indeholder:

 • Lege
 • Opvarmningsprogram.
 • Rytmik, sanglege og danse
 • Musikkendskab
 • Bevægelseslære
 • Spring og redskabsaktiviteter (herunder modtagning)

Ud fra den daglige undervisning og arbejdet med de enkelte temaer/emner planlægger eleverne i grupper undervisningsforløb for folkeskoler og børnehaver i lokalområdet og de andre elever på BGI akademiet.

Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt.

Undervisningens tilrettelæggelse 

Undervisningen afvikles over 3 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed. Indholdet vil være en blanding af lærerstyret undervisning, individuelle træningsformer og gruppearbejde. Ved differentieret undervisning vægtes den enkelte elevs springfærdigheder og udvikling højt.