Indholdsplan for parkour

Nedenfor kan du se en oversigt over noget af det, du kommer til at lære, hvis du vælger parkour på BGI

Formål

Det overordnede formål med undervisningen på parkourlinjen er at udvikle elevernes bevægelsesglæde, bevægelseserfaring og kropsforståelse.

Formålet er at udvikle det hele alsidige idrætsmenneske, hvor såvel det fysiske, psykiske og mentale aspekt tilgodeses, hvilket inkluderer balance, styrke koordination, dynamik, udholdenhed, præcision, rumlig bevidsthed og kreativ tænkning.

Indhold

Arbejdet med elevernes personlige kropsforståelse foregår bredt og alsidigt, men med en stor grad af undervisningsdifferentiering. Nedenstående punkter bliver vægtet:

  • Den fysiske grundform – udholdenhed og styrke
  • Grundelementer som løbe, kravle, klatre, springe, balancere, svinge
  • Personlig dygtiggørelse
  • Mentalt og psykisk fokusering
  • BGI’s egen parkour uddannelse i samarbejde med Street Movement

Undervisningen foregår på skolens eget parkouranlæg, Ud fra den daglige undervisning og arbejdet med de enkelte temaer/emner planlægger eleverne i grupper undervisningsforløb for folkeskoler og børnehaver i lokalområdet og de andre elever på BGI. Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt.

Undervisningens tilrettelæggelse

Undervisningen afvikles over 3 ugentlige lektioner af ca. 85 minutters varighed, samt enkelte linjedage fordelt over skoleåret. Indholdet vil være en blanding af lærerstyret undervisning, individuelle træningsformer og gruppearbejde. Ved differentieret undervisning vægtes den enkelte elevs færdigheder og udvikling højt