Indholdsplan for cykellinjen

Nedenfor kan du se en oversigt over noget af det, du kommer til at lære, hvis du vælger cykellinjen på BGI.

Formål

At eleverne − oplever træningsmetoder som giver dem lyst til at cykle − bliver centrum for undervisningen og derigennem oplever personlig udvikling − udviser den rigtige indstilling og udstråling for derigennem at styrke troen på egne evner − har modet til at turde ”fejle” og søge udfordringer − kan vedligeholde og reparere sin egen cykel

Indhold og tilrettelægning 

Eleverne på cykellinien har 5 ugentlige træningspas.

I løbet af den ugentlige undervisning vil der i høj grad være fokus på fysisk, teknisk og taktisk træning, herunder: − Forskellige intervaller
 − rulleskift
 − spurter
 − evnen til at bruge sig selv fysisk
 − Tekniske udfordringer − taktiske udfordringer − Evnen til at læse og forstå det taktiske spil i afgørende situationer
 − Evnen til at træffe rigtige og hurtige beslutninger – selvtænkende atlet

Ved hjælp af forskellige træningsmetoder bl.a. gruppetræning og individuel træning vil eleverne møde forskellige øvelser som er med til at udvikle ovenstående fysiske, tekniske og taktiske færdigheder. Øvelserne er differentieret og inddelt i følgende niveauer med henholdsvis ingen, begrænset eller fuld modstand

I løbet af skoleåret vil cykellinien deltage i forskellige konkurrencer rundt om i landet. Derudover vil linjen deltage i forskellige interne konkurrencer

Slutmål

At eleverne: − oplever glæden ved at være cykelrytter − har udviklet sig fysisk, teknisk og taktisk − får gode fællesoplevelser som cykelrytter