Mødelokaler og grupperum

I undervisningsbygningen, der rummer adskille klasselokaler og fællesarealer, har vi en række grupperum. Grupperummene bruges både til mindre møder og gruppearbejde.

Se også