Fransk 9. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med franskundervisningen er at eleverne tilegner sig og øver kendskabet til sproget. Der arbejdes med selve sprogtilegnelsen, lytte- og læsefærdighed, viden om samfunds- og kulturforhold i fransktalende lande samt skriftlige opgaver.

Der arbejdes på en sådan måde i undervisningen at eleverne i højere grad føler tryghed ved at bruge fremmedsproget. Desuden vil undervisningen hvor det er muligt, bygge på udvalgte temaer der i et vist omfang flugter med elevernes interesser.

Indhold

Faget omfatter:

  • Læsning og bearbejdning af tekster. Herunder ungdomsrelaterede faktatekster fra fransksprogede lande, noveller, sange, mm.
  • Lyttefærdighed gennem blandt andet video, lydbånd og læreren
  • Mundtlig sprogfærdighed gennem blandt andet egen oplæsning, diskussion, interviews mm.
  • Skriftligt arbejde, for eksempel stilskrivning, oversættelser, spørgsmålsudarbejdelse, referater mm.
  • Grammatik, herunder blandt andet kongruens, ordklasser, verber, retstavning, tegnsætning, ordstilling mm.
  • Ordbogsøvelser

Tilrettelæggelse

Undervisningen er organiseret i temaer, som kan være udvalgt af læreren eller i samarbejde med eleverne. Undervisningen består af både lærer- og elevstyrede aktiviteter. Arbejdsmetoderne omfatter gruppe-, par-, klasse- og individuelt arbejde. Faget afvikles gennem to ugentlige moduler à 80 minutter. 

Slutmål

Undervisningen i fransk skal lede frem mod de i ”Fælles Mål” fastsatte slutmål efter 9. & 10. klasse inden for kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, samt kultur- og samfundsforhold.