Tysk Xtra

Kæmper du med ”der, die, das”, synes du, at der er alt for mange fejl i afleveringerne, og er det svært for dig at tale tysk, så det lyder bare nogenlunde? Tænker du, at det ville være rart at sidde i en klasse sammen med andre, som også synes, at tysk er svært? I TyskXtra arbejder vi med grammatik, udtale og udvidelse af ordforråd ved hjælp af blandt andet skriftlige og mundtlige øvelser, film, quizzer, lege og andre typer af aktiviteter. Faget er for dig, som har tysk, og som har brug for hjælp til at komme videre. Bare rolig … her er ingen afleveringspligt. Meld dig til, hvis du har brug for hjælp til at klare dig bedre i tysk. Får du karakteren 4 eller derunder i tysk, så kan du vælge tysk X-tra

Indholdsplan for Tysk Xtra

Formål

Fagets formål er at give eleverne mulighed for at komme i dybden med skriftlige og mundtlige problemstillinger fra den daglige sprogundervisning. Formålet er desuden at give eleverne mulighed for få ekstra hjælp eller udfordringer på udvalgte områder i faget tysk.

Indhold og tilrettelæggelse

I timerne gennemgås grundlæggende grammatiske områder, og eleverne arbejder selvstændigt med hver deres sproglige område og får ved behov grundig gennemgang af specifikke teorier og regler.

Eleverne arbejder også i grupper med forskellige øvelser – både skriftligt og mundtlig. I faget gøres der brug af interaktive grammatikøvelser, ordbøger – både digitale og trykte, musik, film og rollespil samt andre sproglige hjælpemidler.

Valgfaget TyskXtra henvender sig til elever, som grundlæggende oplever vanskeligheder i forbindelse med tysk og derfor har brug for repetition af tidligere bearbejdet stof, ligesom der vil være mulighed for at få hjælp og støtte i forbindelse med opgaver og afleveringer givet i den almindelige tyskundervisning.

TyskXtra er i princippet lektiefrit.

Slutmål

At eleverne har forbedret deres sproglige kunnen, deres arbejdsmetoder og har opnået større sikkerhed og selvtillid op til de afsluttende prøver i maj/juni.

Se også