Skak

Hvis du har lyst til at prøve at lære reglerne og at spille skak, er dette valgfag måske noget for dig.

I starten af hver time bliver der lavet et lille oplæg, der f.eks. kan omhandle åbningsvarianter, midtspil eller slutspil i skak. Til illustration bruges et stort demonstrationsbræt.

Herefter spiller vi skak mod hinanden. Efter et stykke tid laver vi en turnering på holdet, og du har altid muligheden for at slå lærer. Kort og godt: hvis du har lyst til at udvikle din kunnen i skak, hygge dig sammen med dine kammerater og udfordre din hjerne, så er valgfaget skak noget for dig.

NB: Omfattende videnskabelige undersøgelser har vist, at skak øger koncentrations- og indlæringsevnen generelt

Indholdsplan for skak

Formål

At åbne elevernes øjne for skakspillets mangfoldige muligheder igennem en blanding af teori og praksis.

Målet for undervisningen i skak er at styrke elevens alsidige udvikling.

I kombination med udvikling af sociale og etiske kompetencer vil arbejdet rette sig mod evnen til koncentration og fordybelse, udvikling af analytiske evner og styrkelse af selvstændig kreativ tankevirksomhed, hvor evnen til at træffe valg på et realistisk grundlag skærpes.

Indhold

Følgende elementer indgår i skakundervisningen: Grundlæggende regler, åbningsteori, midtspil, slutspil, spillets etik samt analyse af nogle af de mest berømte historiske partier.

Tilrettelæggelse

Timerne indledes med et oplæg af teoretisk karakter. Til oplægget bruges et demonstrationsbræt med store brikker eller også er der gjort noget undervisningsmateriale klar på computeren, som gennemgås i en dialog med eleverne. Efter dette oplæg spiller eleverne mod hinanden. Der stræbes efter at lave en turnering på holdet, og når tiden er moden en kamp mod en anden efterskole.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • afvikle et parti skak hensigtsmæssigt
 • opstille en plan for spillet
 • spille efter planen og om nødvendigt udtænke en anden plan
 • reagere på modstanderens trusler på brættet og lave modtræk
 • iagttage modspillerens træk og indarbejde det i den aktuelle plan for spillet
 • vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige åbninger, kombinationer og teknikker
 • foretage rationelle valg
 • følge intuition og fornemmelse for stillingens muligheder, selv om det ikke umiddelbart kan begrundes rationelt
 • notere skakpartiet og efterfølgende at spille partiet igennem efter egne noter
 • analysere skakpartiet sammen med andre
 • benytte computer som hjælpemiddel
  opnå kendskab til historiske og aktuelle skakpersonligheder og deres betydning for samtiden

Se også