Fransk for begyndere

Begynderfransk er en introduktion til det franske sprog og den franske kultur; her vil vi opbygge et grundlæggende ordforråd og en viden om at sætte sætninger sammen, der gør det muligt at bruge sproget på turistniveau. Det er et ideelt fag for dig, der har lyst til at prøve kræfter med et nyt sprog, eller hvis du overvejer at vælge fransk på gymnasialt niveau. Vi kommer især til at arbejde med fransk ud fra en brugsvinkel, altså med det mål at lære nogle vigtige udtryk og sætninger til at sætte et brugbart fransk sammen. Undervisningen omfatter bl.a. øvelser i spørgsmål/svar, dialoger, små lytteøvelser samt ordforråd og vejledning i hvordan man bedst kan tilegne sig et nyt sprog, som man ikke kender noget til i forvejen.

Begynderfransk afsluttes ikke med prøve og faget henvender sig til dig, som ikke tidligere har fået undervisning i fransk.

Indholdsplan for fransk begynder

Formål

Formålet med franskundervisningen er at eleverne tilegner sig et grundlæggende kendskab til sproget, således at de er klædt på til at lære sproget. Der arbejdes med selve sprogtilegnelsen, udtale, samt basal viden om samfunds- og kulturforhold i fransktalende lande.

Der arbejdes på en sådan måde i undervisningen at eleverne i højere grad føler tryghed ved at bruge fremmedsproget. Undervisningen bygger på grundlæggende emner inden for grammatik, sprog og samfund.

Indhold

Faget omfatter:

  • Lyttefærdighed gennem blandt andet video, lydbånd og læreren.
  • Mundtlig sprogfærdighed gennem blandt andet egen oplæsning, udtaleøvelser, osv.
  • Grammatik, herunder blandt andet kongruens, ordklasser, verber, retstavning, ordstilling mm.
  • Ordbogsøvelser

Tilrettelæggelse

Undervisningen følger en progressiv plan for indlæring af et nyt fremmedsprog. Arbejdsmetoderne omfatter gruppe-, par-, klasse- og individuelt arbejde.

Faget afvikles gennem et ugentligt modul à 80 minutter.

Slutmål

Undervisningen i fransk skal lede frem mod en basal viden om og forståelse for hvordan det franske sprog fungerer, grundlæggende ordforråd og kendskab til hyppige sætninger og udtryk.

Se også