Drama

Er der en lille skuespiller gemt i dig – eller vil du gerne lære at komme længere ud over scenekanten? Så er drama noget for dig! Dette fag skal give dig lysten til at bruge drama som udtryksform – og samtidigt også lære det at ”være på” i forskellige situationer i livet. Du får hjælp til at arbejde med dit kropssprog, og undervisningen vil blandt andet bestå af leg og bevægelse, luftvejsøvelser, mimik, sprog og vil tage udgangspunkt i både dramatisering af elevproduceret materiale, rollespil, teatersport, eventyr og udpluk fra teaterforestillinger og film. Mange gode grin undervejs, inden vi er klar til at gå på, kan ikke undgås.

Indholdsplan for drama

I drama arbejder vi med teater og drama som udtryksform. Faget styrker elevens evne til at spille en rolle i en teatersammenhæng. Dannelsesmæssigt giver dramaøvelserne et indblik i og en forståelse for, hvordan relationer og roller opstår i virkeligheden.

Formål

 • at udvikle eleven fornemmelse af rum og figur
 • at give eleven oplevelser med stå på en scene
 • at give eleven større selvtillid
 • at lære eleven at indleve/identificere sig med en given rolle
 • at stimulere elevens fantasi ved improvisation
 • at lave små optrædener som øger oplevelsen af sammenhold i gruppen
 • at give eleven oplevelsen af kropssprog som udtryksform
 • at give eleven redskaber til at forstårollespil og statusspil i virkeligheden udenfor scenen.

Indhold

 • arbejde med drama- og teaterarbejdets grundelementer (agering, rum, figur, forløb)
 • arbejde med statusøvelser
 • Igangsættende øvelser og dramalege, som styrker elevens energi, koncentration, krop og stemme
 • rollespil, som styrker fantasi og gå-på-mod
 • ideoplæg til roller primært med udgangspunkt i improvisation

Slutmål

 • at eleven ved hjælp af improvisation kan skabe troværdige roller
 • at eleven gennem improvisation kan skabe troværdige scener i samspil med andre
 • at eleven kan forholde sig til status og rollespil i virkeligheden

Se også